מחירון ותפריטים

האופה מהכפר

מחירונים

תפריטים לדוגמא